Digital Marketing Staff
Qualification
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
 • สามารใช้โปรแกรมMicrosoft Word/ Excel/ PowerPoint/ Outlookได้เป็นอย่างดี
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน และการเจรจาต่อรอง
 • สามารถสื่อสาร พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • กระตือรือล้น ชอบศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ด้วยตนเอง
 • ละเอียดรอบคอบ คล่องแคล่วรวดเร็ว ขยัน อดทน และทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 • หากถ่ายภาพด้วย DSLR และใช้โปรแกรม Photoshop,illustratorได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Responsibility
 • วิจัยตลาดมิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อหาโอกาสในการขยายธุรกิจ ปรับปรุงธุรกิจ หรือ รักษาส่วนแบ่งทางการตลาด รวมถึงจัดทำรายงาน และฐานข้อมูล
 • วางแผนกลยุทธ์การตลาด และโปรโมชั่นส่งเสริมการขายต่างๆ ร่วมกับทีมงานฝ่ายขาย และ วิศวกรฝ่ายออกแบบและพัฒนาสินค้า
 • รับผิดชอบงานสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ(IMC): Website, Facebook, Google Apps, TikTok, YouTube,โฆษณา,ประชาสัมพันธ์,ไดเร็คเมลล์,งานสัมนา และอีเว้นท์ต่างๆ
 • ติดตามงาน และควมคุมโครงการพัฒนาธุรกิจต่างๆ ที่ทำร่วมกับPartner และOutsource
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ตัวแทนจำหน่าย หน่วยงานภายนอก-ภายใน ตามที่ได้รับมอบหมาย