Sales Dealer
Qualification
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถ ใช้โปรแกรม Microsoft Office/Internet ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย หรือ การตลาด 1ปี ขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ต่างจังหวัดได้
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาติขับขี่
 • Responsibility
 • รับผิดชอบการขายผลิตภัณฑ์มอเตอร์
 • รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า
 • ติดตามคำสั่งซื้อจากลูกค้า ประสานงานเรื่องการส่งมอบ ส่งซ่อม
 • รับผิดชอบในการวางบิล เก็บเงิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขาย และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 • วางแผนเรื่องการสั่งซื้อของลูกค้า เพื่อประสานงานกับทางฝ่ายผลิต ให้สามารถวางแผนและผลิตสินค้าได้ตามความต้องการ