เจ้าหน้าที่ธุรการ GA
Qualification
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
  • มีทักษะด้านการสื่อสาร และประสานงาน
  • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านธุรการในโรงงานอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • Responsibility
  • งานเบิกจ่ายชุดยูนิฟอร์ม ดูแลสต็อกชุดยูนิฟอร์ม
  • งานกิจกรรมของบริษัทฯ, งานกิจกรรมช่วยเหลือสังคมCSR
  • งานเบิกจ่าย เปิด P/R และ P/O น้ำยาทำความสะอาด เครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงาน
  • งานเอกสาร บันทึกข้อมูล และจัดทำรายงาน
  • งานติดต่อประสานงาน ภายใน ภายนอกบริษัทฯ