Products
อินเวอร์เตอร์ปั้ม
Product List
อินเวอร์เตอร์ปั้ม
MEATH หรือ มีท อินเวอร์เตอร์ปั้ม เป็นผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีอัจฉริยะล่าสุดที่ออกมาจากความพยายามของเราในการพัฒนา อินเวอร์เตอร์ที่ติดตั้งกับปั๊มจะปรับความเร็วของปั๊มเพื่อรักษาแรงดันให้คงที่ในอัตราการไหลของปั๊ม เมื่อรวมกับการเลือกขนาดปั๊มที่เหมาะสม ปั๊มอินเวอร์เตอร์จะให้ "แรงดันคงที่ที่แท้จริง" อินเวอร์เตอร์ปั๊มยังให้กระแสเริ่มต้นต่ำกว่าปั๊มปกติซึ่งเป็นวิธีการประหยัดพลังงานที่ยอดเยี่ยมและลดค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ ในรุ่นล่าสุดปั๊ม อินเวอร์เตอร์ของเรามาพร้อมกับฟังก์ชั่นระดับความดันที่เลือกเองได้ สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกแรงดันน้ำที่เหมาะสมหรือเหมาะสมที่สุดสำหรับระบบของผู้ใช้ด้วยตนเอง

 

Product List
iPMH Series
iPMH Series (iZZZ2 pump) is an inverter drive multi-stage pump which can prov ...
Read more 
iPMH-55VS
iPMH-100VS
 
  

 

 Products - Mitsubishi Electric
มอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้า
มอเตอร์ไฟสองสายประสิทธิภาพIE1และรุ่นอื่นๆ
มอเตอร์ไฟสามสายประสิทธิภาพ IE1
มอเตอร์เบรกประสิทธิภาพ IE1
มอเตอร์เกียร์ประสิทธิภาพ IE1
มอเตอร์ไฟสามสายประสิทธิภาพ IE3 [200V class, 400V class]
มอเตอร์ไฟสามสายประสิทธิภาพ IE3 [380V 50Hz]
มอเตอร์ไฟฟ้าสามสาย
มอเตอร์เบรก
มอเตอร์เกียร์
มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า
มิเตอร์แบบจานหมุน
มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
Smart Meter SMW110W4
เครื่องจักร EDM และ Laser
เครื่องตัดด้วยลวด EDM
เครื่องกัด EDM
เครื่องตัดชิ้นงานด้วยเลเซอร์
เครื่องเจาะรูขนาดเล็ก EDM
สินค้าอื่นของกลุ่มแฟคทอรี่ ออโตเมชั่น
 Products - MEATH
มอเตอร์เฟรมอลูมิเนียมและมอเตอร์เกียร์
มอเตอร์เฟรมอลูมิเนียม
มอเตอร์เกียร์
ปั้มน้ำ
ปั้มน้ำหอยโข่ง
ปั้มน้ำหอยโข่งหลายใบพัด
ปั้มน้ำอัตโนมัติ
อินเวอร์เตอร์ปั้ม
ปั้มแช่
ปั้มบาดาล
บูสเตอร์ปั้ม
ชิ้นงานฉีดขึ้นรูปอลูมิเนียม
โมลและแม่พิมพ์
Inverter Compressor Driver
200V Series (Single Phase)
400V Series (Three Phase)