อะไรใหม่
     ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 สำหรับมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้า ระดับประสิทธิภาพIE3
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2022 บริษัทฯได้เข้าร่วมพิธี “No.5 Energy Saving Label Award Ceremony” และได้รับมอบฉลากเบอร์5 สำหรับผลิตภัณฑ์มอเตอร์ มอเตอร์ 3สาย(ระดับประสิทธิภาพIE3) จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

MEATH ในฐานะผู้ผลิตมอเตอร์ บริษัทฯตระหนักเสมอถึงเรื่องการประหยัดพลังงานและได้เข้ามีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานของประเทศ
 
Page:   1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |

 

 Products - Mitsubishi Electric
มอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้า
มอเตอร์ไฟสองสายประสิทธิภาพIE1และรุ่นอื่นๆ
มอเตอร์ไฟสามสายประสิทธิภาพ IE1
มอเตอร์เบรกประสิทธิภาพ IE1
มอเตอร์เกียร์ประสิทธิภาพ IE1
มอเตอร์ไฟสามสายประสิทธิภาพ IE3 [200V class, 400V class]
มอเตอร์ไฟสามสายประสิทธิภาพ IE3 [380V 50Hz]
มอเตอร์ไฟฟ้าสามสาย
มอเตอร์เบรก
มอเตอร์เกียร์
มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า
มิเตอร์แบบจานหมุน
มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
Smart Meter SMW110W4
เครื่องจักร EDM และ Laser
เครื่องตัดด้วยลวด EDM
เครื่องกัด EDM
เครื่องตัดชิ้นงานด้วยเลเซอร์
เครื่องเจาะรูขนาดเล็ก EDM
สินค้าอื่นของกลุ่มแฟคทอรี่ ออโตเมชั่น
 Products - MEATH
มอเตอร์เฟรมอลูมิเนียมและมอเตอร์เกียร์
มอเตอร์เฟรมอลูมิเนียม
มอเตอร์เกียร์
ปั้มน้ำ
ปั้มน้ำหอยโข่ง
ปั้มน้ำหอยโข่งหลายใบพัด
ปั้มน้ำอัตโนมัติ
อินเวอร์เตอร์ปั้ม
ปั้มแช่
ปั้มบาดาล
บูสเตอร์ปั้ม
ชิ้นงานฉีดขึ้นรูปอลูมิเนียม
โมลและแม่พิมพ์
Inverter Compressor Driver
200V Series (Single Phase)
400V Series (Three Phase)