Products
 มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า
มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าของมิตซูบิชิ อีเล็คทริคมีชื่อเสียงในด้านความเที่ยงตรงความน่าเชื่อถือและความทนทาน และได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของอพาร์ทเม้นท์เจ้าของร้านค้า ตลาด อาคารเช่า ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ โรงแรม รวมถึงการไฟฟ้าในประเทศไทย กว่า 40ปีของการผลิตมีมิเตอร์มากว่า 15ล้านเครื่องที่ถูกติดตั้งทั่วประเทศไทย

เวปไซด์โฉมใหม่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ มิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย

 

มิเตอร์แบบจานหมุน
Mech. Single Phase - Outdoor
Mech. Three Phase - Indoor
มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
Elec. Single Phase - Outdoor
Elec. Three Phase - Outdoor
Elec. Single Phase - Indoor
Smart Meter SMW110W4
Mitsubishi Electric Smart Meter provides class 0.5S high accuracy. It comes with ...
Read more 
Smart Meter SMW110W4
 
  

 

 

 Products - Mitsubishi Electric
มอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้า
มอเตอร์ไฟสองสายประสิทธิภาพIE1และรุ่นอื่นๆ
มอเตอร์ไฟสามสายประสิทธิภาพ IE1
มอเตอร์เบรกประสิทธิภาพ IE1
มอเตอร์เกียร์ประสิทธิภาพ IE1
มอเตอร์ไฟสามสายประสิทธิภาพ IE3 [200V class, 400V class]
มอเตอร์ไฟสามสายประสิทธิภาพ IE3 [380V 50Hz]
มอเตอร์ไฟฟ้าสามสาย
มอเตอร์เบรก
มอเตอร์เกียร์
มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า
มิเตอร์แบบจานหมุน
มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
Smart Meter SMW110W4
เครื่องจักร EDM และ Laser
เครื่องตัดด้วยลวด EDM
เครื่องกัด EDM
เครื่องตัดชิ้นงานด้วยเลเซอร์
เครื่องเจาะรูขนาดเล็ก EDM
สินค้าอื่นของกลุ่มแฟคทอรี่ ออโตเมชั่น
 Products - MEATH
มอเตอร์เฟรมอลูมิเนียมและมอเตอร์เกียร์
มอเตอร์เฟรมอลูมิเนียม
มอเตอร์เกียร์
ปั้มน้ำ
ปั้มน้ำหอยโข่ง
ปั้มน้ำหอยโข่งหลายใบพัด
ปั้มน้ำอัตโนมัติ
อินเวอร์เตอร์ปั้ม
ปั้มแช่
ปั้มบาดาล
บูสเตอร์ปั้ม
ชิ้นงานฉีดขึ้นรูปอลูมิเนียม
โมลและแม่พิมพ์
Inverter Compressor Driver
200V Series (Single Phase)
400V Series (Three Phase)