วีดีโอผลิตภัณฑ์
 ปั๊มน้ำ
 Water Pump VDO
 Processing Machine VDO
 Service VDO
 

 NEW ปั๊มจุ่มรุ่นใหม่ PSP-105SR
 NEW อินเวอร์เตอร์ปั๊มรุ่นใหม่ iPMH
 Booster pump
 Transfer Pump
 ปั๊มน้ำหอยโข่ง Super Pump
 ปั๊มน้ำจุ่ม Superpump
 ปั๊ม WCLL-3705FS, FT
 ปั๊ม ACML-1505S
 การใช้งานปั๊มจุ่ม PSP-105SR (Tornado Pro)
 แนะนำเกี่ยวกับสัญลักษณ์ มอก. ที่ระบุบนผลิตภัณฑ์ปั๊มน้ำหอยโข่ง Super Pump
 แนะนำค่าบน Name Plate ของปั๊มน้ำหอยโข่ง Super Pump พร้อมการเลือกซื้อปั๊มน้ำให้เหมาะสมสำหรับการใช้งาน
ปั๊ม WCLL-3705FS, FT

 

 Products - Mitsubishi Electric
มอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้า
มอเตอร์ไฟสองสายประสิทธิภาพIE1และรุ่นอื่นๆ
มอเตอร์ไฟสามสายประสิทธิภาพ IE1
มอเตอร์เบรกประสิทธิภาพ IE1
มอเตอร์เกียร์ประสิทธิภาพ IE1
มอเตอร์ไฟสามสายประสิทธิภาพ IE3 [200V class, 400V class]
มอเตอร์ไฟสามสายประสิทธิภาพ IE3 [380V 50Hz]
มอเตอร์ไฟฟ้าสามสาย
มอเตอร์เบรก
มอเตอร์เกียร์
มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า
มิเตอร์แบบจานหมุน
มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
Smart Meter SMW110W4
เครื่องจักร EDM และ Laser
เครื่องตัดด้วยลวด EDM
เครื่องกัด EDM
เครื่องตัดชิ้นงานด้วยเลเซอร์
เครื่องเจาะรูขนาดเล็ก EDM
สินค้าอื่นของกลุ่มแฟคทอรี่ ออโตเมชั่น
 Products - MEATH
มอเตอร์เฟรมอลูมิเนียมและมอเตอร์เกียร์
มอเตอร์เฟรมอลูมิเนียม
มอเตอร์เกียร์
ปั้มน้ำ
ปั้มน้ำหอยโข่ง
ปั้มน้ำหอยโข่งหลายใบพัด
ปั้มน้ำอัตโนมัติ
อินเวอร์เตอร์ปั้ม
ปั้มแช่
ปั้มบาดาล
บูสเตอร์ปั้ม
ชิ้นงานฉีดขึ้นรูปอลูมิเนียม
โมลและแม่พิมพ์
Inverter Compressor Driver
200V Series (Single Phase 6kW)
400V Series (Three Phase 9kW)
400V Series (Three Phase 18.5 kW)