วีดีโอผลิตภัณฑ์
 ปั๊มน้ำ
 Water Pump VDO
 Watt-Hour Meter VDO
 Processing Machine VDO
 Service VDO
 

 NEW ปั๊มจุ่มรุ่นใหม่ PSP-105SR
 NEW อินเวอร์เตอร์ปั๊มรุ่นใหม่ iPMH
 Booster pump
 Transfer Pump
 ปั๊มน้ำหอยโข่ง Super Pump
 ปั๊มน้ำจุ่ม Superpump
 ปั๊ม WCLL-3705FS, FT
 ปั๊ม ACML-1505S
 การใช้งานปั๊มจุ่ม PSP-105SR (Tornado Pro)
 แนะนำเกี่ยวกับสัญลักษณ์ มอก. ที่ระบุบนผลิตภัณฑ์ปั๊มน้ำหอยโข่ง Super Pump
 แนะนำค่าบน Name Plate ของปั๊มน้ำหอยโข่ง Super Pump พร้อมการเลือกซื้อปั๊มน้ำให้เหมาะสมสำหรับการใช้งาน
 แนะนำปั๊ม SSPV-Series ของ MEATH
Transfer Pump
 แนะนำปั๊ม SSPV-Series ของ MEATH

 

 Products - Mitsubishi Electric
มอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้า
มอเตอร์ไฟสองสายประสิทธิภาพIE1และรุ่นอื่นๆ
มอเตอร์ไฟสามสายประสิทธิภาพ IE1
มอเตอร์เบรกประสิทธิภาพ IE1
มอเตอร์เกียร์ประสิทธิภาพ IE1
มอเตอร์ไฟสามสายประสิทธิภาพ IE3 [200V class, 400V class]
มอเตอร์ไฟสามสายประสิทธิภาพ IE3 [380V 50Hz]
มอเตอร์ไฟฟ้าสามสาย
มอเตอร์เบรก
มอเตอร์เกียร์
มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า
มิเตอร์แบบจานหมุน
มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
Smart Meter SMW110W4
เครื่องจักร EDM และ Laser
เครื่องตัดด้วยลวด EDM
เครื่องกัด EDM
เครื่องตัดชิ้นงานด้วยเลเซอร์
เครื่องเจาะรูขนาดเล็ก EDM
สินค้าอื่นของกลุ่มแฟคทอรี่ ออโตเมชั่น
 Products - MEATH
มอเตอร์เฟรมอลูมิเนียมและมอเตอร์เกียร์
มอเตอร์เฟรมอลูมิเนียม
มอเตอร์เกียร์
ปั้มน้ำ
ปั้มน้ำหอยโข่ง
ปั้มน้ำหอยโข่งหลายใบพัด
ปั้มน้ำอัตโนมัติ
อินเวอร์เตอร์ปั้ม
ปั้มแช่
ปั้มบาดาล
บูสเตอร์ปั้ม
ชิ้นงานฉีดขึ้นรูปอลูมิเนียม
โมลและแม่พิมพ์
Inverter Compressor Driver
200V Series (Single Phase)
400V Series (Three Phase)